Privacybeleid Premio Fashion GmbH

Wij nemen gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres op van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u op onze site bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische overdracht van de webpagina's en de veilige werking van de server. Een gepersonaliseerde evaluatie van deze gegevens vindt niet plaats.

Als u ons gegevens stuurt via het contactformulier, worden deze gegevens opgeslagen op onze servers in het kader van de gegevensopslag. Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet doorgegeven aan derden.

Inhoud

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING EN MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN?
2. PERSOONLIJKE GEGEVENS
3. BEZOEK AAN DE WEBSITE
3.1. ALGEMEEN GEBRUIK
3.2. AUTOMATISCH OPGESLAGEN GEGEVENS
3.3. CONTACT MET ONS OPNEMEN
3.4. CATALOGUSAANVRAAG
3.5. COOKIES
3.6. TOESTEMMINGSBEHEER
3.7. NIEUWSBRIEF
3.8. HOSTING
3.9. FONTS
4. INSTRUMENTEN EN DIENSTEN VOOR ANALYSE, STATISTIEK EN MARKETING
4.1. ANALYSE EN STATISTIEKEN
4.2. RECLAME EN MARKETING
5. KLANTACCOUNT
5.1. WEBSHOP EN E-COMMERCE
5.2. ECONOMISCHE ANALYSES EN MARKTONDERZOEK
5.3. ANALYTICS UNION VOOR KLANTEN
5.4. BETALINGSDIENSTAANBIEDERS
5.5. TRANSPORTDIENSTAANBIEDERS
5.6. RECLAME EN LETTERSHOP
5.7. SOVENDUS
5.8. ACQUISITIE VAN NIEUWE EN BESTAANDE KLANTEN
6. ONLINE AANWEZIGHEID OP SOCIALE MEDIA
7. BEVEILIGING
8. WELKE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING HEB IK?
9. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?

Verantwoordelijke:
Premio Fashion GmbH
Heinrich-Wirth-Straße 8
95213 Münchberg
www.madeleine.com/be
service.be@madeleine.com

De bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is

Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg, Duitsland

E-mail: anfragen@projekt29.de

Tel.: 0049 – 941 – 298 6930

2. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over u als persoon. Hiertoe behoren uw naam, adres en e-mailadres. U hoeft geen persoonsgegevens bekend te maken om onze website te bezoeken. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres en andere gegevens nodig om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Hetzelfde geldt als wij u op verzoek informatiemateriaal verstrekken of als wij uw vragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u daar altijd op wijzen. Bovendien slaan wij alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt verstrekt.

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, verzamelen wij over het algemeen alleen de gegevens die nodig zijn om u onze dienst te verlenen. Wij kunnen u om meer informatie vragen, maar dit is vrijwillig. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat om u onze dienst te verlenen of om onze commerciële doelstellingen na te streven.

3. Bezoek aan de website


3.1 Algemeen gebruik

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internetprovider op, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u op onze site bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. De verwerking van deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische overdracht van de webpagina's, het comfortabele gebruik van onze diensten en de veilige werking van de server. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit artikel 6 lid 1 f) AVG.

Een directe conclusie over uw identiteit is niet mogelijk op basis van de informatie en wordt door ons niet getrokken. De informatie wordt opgeslagen en automatisch verwijderd nadat de bovengenoemde doeleinden zijn bereikt. De standaardtermijnen voor het wissen zijn gebaseerd op het noodzakelijkheidscriterium.

3.2 Automatisch opgeslagen gegevens

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

- Datum en tijd van het verzoek
- Naam van het opgevraagde bestand
- Pagina waar het bestand is opgevraagd
- Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.)
- Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
- volledig IP-adres van de aanvragende computer
- Hoeveelheid overgedragen gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.

Om redenen van technische veiligheid, met name ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webserver, slaan wij deze gegevens gedurende een korte periode op. Op basis van deze gegevens kunnen wij geen conclusies trekken over individuele personen. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau te verkorten, zodat het niet meer mogelijk is een verband te leggen met de individuele gebruiker. De gegevens worden ook in geanonimiseerde vorm verwerkt voor statistische doeleinden; ze worden niet vergeleken met andere gegevens of doorgegeven aan derden, zelfs niet in uittreksels.

3.3 Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de door de vragende persoon verstrekte gegevens verwerkt voor zover dat nodig is om aan de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te voldoen.

De reactie op contactverzoeken in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anders op basis van de legitieme belangen om op de verzoeken te reageren.

- Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
- Betrokkenen: Communicatiepartners.
- Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie.
- Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1 b). AVG), Legitieme belangen (artikel 6 lid 1 f). AVG).

3.4 Catalogusaanvraag

U kunt een actuele catalogus aanvragen via onze website. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

- Voornaam, achternaam en adres.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U ontvangt de laatste editie van onze catalogus totdat u uw toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat in het geval van een herroeping van toestemming of een reclamebezwaar enige tijd kan verstrijken voordat u geen catalogi meer ontvangt, aangezien deze vooraf worden gepland en gedrukt.

3.5 Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van sessiecookies kan de beheerder de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Zonder toestemming gebruiken wij alleen technisch noodzakelijke cookies op de rechtsgrondslag van gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 (1) f) AVG.

Wij gebruiken persoonlijke cookies alleen met uw toestemming om onze website te verbeteren of voor marketing-/reclamedoeleinden. Bij uw eerste bezoek kunt u vrijwillig instemmen met tracking of analyse door op de cookiebanner te klikken. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners of derden. Deze cookies worden alleen opgeslagen als u daarmee uitdrukkelijk instemt; de rechtsgrondslag is dan uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG.

3.6 Toestemmingsbeheer

Usercentrics

Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze toestemming te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website:

https://usercentrics.com (hierna "Usercentrics").

Wanneer u op onze website komt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven

- Uw toestemming(en) of herroeping van uw toestemming(en).
- Uw IP-adres
- Informatie over uw browser
- Informatie over uw eindapparaat
- Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de verleende toestemming(en) of de herroeping ervan aan u te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 c) AVG.

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een contract over orderverwerking (AV) op grond van artikel 28 AVG gesloten. Dit is een wettelijk verplicht contract voor gegevensbescherming, dat garandeert dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de AVG.

3.7 Nieuwsbrief

Mailjet

Deze website maakt gebruik van Mailjet voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Mailgun Technologies Inc, 112 E Pecan Sr #1135, San Antonio, Texas 78205, Verenigde Staten.

Mailjet is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven worden opgeslagen op de servers van Mailjet.

Met behulp van Mailjet kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Zo kunnen wij onder meer vaststellen op welke links bijzonder vaak is geklikt.

Wij kunnen ook zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of u een aankoop heeft gedaan nadat u op de nieuwsbrief heeft geklikt.

Mailjet stelt ons ook in staat de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Zo kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectievelijke doelgroepen. Als u niet wilt dat Mailjet uw nieuwsbrief analyseert, moet u zich uitschrijven. Hiervoor voorzien wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

Voor gedetailleerde informatie over de Mailjet functies, zie de volgende link:
https://www.mailjet.com/funktion/

Het privacybeleid van Mailjet vindt u op:
https://www.mailjet.com/sicherheit-datenschutz/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details vindt u hier:
https://www.mailjet.de/av-vertrag/

De door u verstrekte gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief in een zwarte lijst opgenomen indien dit noodzakelijk is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een contract over opdrachtverwerking (CPC) overeenkomstig artikel 28 AVG gesloten. Dit is een wettelijk verplicht contract voor gegevensbescherming, dat garandeert dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

3.8 Hosting

Storyblok

Wij maken gebruik van de dienst Storyblok van het bedrijf Storyblok GmbH , Peter-Behrens-Platz 2, 4020 Linz, Oostenrijk, website: https://www.storyblok.com/ op onze site.

De overdracht en verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

De dienst is een plugin die wij nodig hebben om u alle inhoud van onze website te kunnen tonen. De dienst kan ook worden gebruikt voor tracking en/of reclame-integratie. Om deze reden is de rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 f) AVG.

Nadere informatie over de omgang met de doorgegeven gegevens vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.storyblok.com/legal/privacy-policy

3.9 Fonts

Snelle lettertypen

Deze website gebruikt zogenaamde webfonts van Monotype GmbH (fonts.com of fast.fonts.net) voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van fonts.com. Hierdoor weet fonts.com dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Fonts.com web fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1 f) AVG.

4 Instrumenten en diensten voor analyse, statistiek en marketing

4.1 Analyse en statistieken

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij dient alleen om de via hem geïntegreerde tools te beheren en af te spelen. De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics (4)

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Verder maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en gebruikt het technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow. De provider is Mouseflow Ltd, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen V, Denemarken (website: https://www.mouseflow.com).

Mouseflow is een hulpmiddel om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Mouseflow kunnen wij onder andere uw muisbewegingen, scrollbewegingen en klikken registreren. Mouseflow kan ook bepalen hoe lang u met de muisaanwijzer op een bepaalde positie bent gebleven. Uit deze informatie creëert Mouseflow zogenaamde heat maps, waarmee kan worden bepaald welke delen van de website bij voorkeur door de websitebezoeker worden bekeken.

Verder kunnen we bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze hebt verlaten. Wij kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier hebt verlaten (zogenaamde conversietrechters).

Bovendien kan Mouseflow worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te verkrijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.

Mouseflow gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van device fingerprinting).

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

4.2 Reclame en marketing

Google-advertenties

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) kunnen worden weergegeven (doelgroep targeting). Wij als websitebeheerder kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy/frameworks en
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense in de "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel van u aangemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde "contextuele informatie" gebruikt om de advertenties te selecteren. De geselecteerde advertenties zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. U kunt meer te weten komen over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense op:
https://support.google.com/adsense/answer/9007336

Houd er rekening mee dat cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) ook kunnen worden gebruikt wanneer Google Adsense in de niet-gepersonaliseerde modus wordt gebruikt. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

U kunt uw advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:
https://adssettings.google.com/authenticated

Meer informatie over de reclametechnologieën van Google vindt u hier:
https://policies.google.com/technologies/ads en
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Microsoft-reclame

Wij gebruiken de Microsoft Advertising-service van de provider Microsoft Ireland Operations Limited (Ierland/EU) (voorheen Bing Ads) op onze website. Microsoft Advertising is een online marketingdienst die gebruik maakt van de Universal Event Tracking (UET) tool om ons te helpen gerichte advertenties weer te geven via de Microsoft Bing zoekmachine. Microsoft Advertising gebruikt hiervoor cookies. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt in de vorm van online identifiers (waaronder cookie-identifiers), IP-adressen, apparaatidentifiers en informatie over apparaat- en browserinstellingen.

Microsoft Advertising verzamelt gegevens via UET waarmee we doelgroepen kunnen volgen via remarketinglijsten. Voor dit doel wordt een cookie opgeslagen op het eindapparaat dat wordt gebruikt bij het bezoeken van onze website. Microsoft Advertising kan zo herkennen dat onze website is bezocht en een advertentie afspelen wanneer Microsoft Bing of Yahoo op een later tijdstip wordt gebruikt. De informatie wordt ook gebruikt om conversiestatistieken te maken, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers onze website hebben bereikt nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en naar onze website zijn doorverwezen. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Voor meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten, de gebruikte technologieën, de opgeslagen gegevens en de opslagperiode verwijzen wij naar de instellingen van onze Consent Management Tool. De verwerking wordt alleen uitgevoerd met uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming intrekken via onze Consent Management Tool.

In het geval van Microsoft-diensten kan de overdracht van gegevens aan Microsoft Corp. in de Verenigde Staten niet worden uitgesloten. Let op de informatie in de paragraaf "Gegevensoverdracht naar derde landen". Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Criteo

Deze website maakt gebruik van functies van Criteo. De provider is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (hierna "Criteo").

Criteo wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen binnen het Criteo advertentienetwerk. Uw interesses worden bepaald op basis van uw eerdere gebruiksgedrag. Criteo registreert bijvoorbeeld welke producten u hebt bekeken, aan uw winkelmandje hebt toegevoegd of hebt gekocht. Meer details over de door Criteo verzamelde gegevens vindt u hier:
https://www.criteo.com/privacy/how-we-use-your-data/
Om u op interesses gebaseerde reclame te kunnen tonen, moeten wij of andere partners van Criteo u kunnen herkennen. Hiervoor wordt een cookie opgeslagen op uw eindapparaat of wordt een vergelijkbare identificatie gebruikt die uw gebruikersgedrag koppelt aan een pseudoniem gebruikersprofiel. Voor details verwijzen wij naar het privacybeleid van Criteo op:
https://www.criteo.com/privacy/

Uw persoonsgegevens en de Criteo-cookies die in uw browser zijn opgeslagen, worden maximaal maximaal 13 maanden bewaard vanaf de datum van verzameling.

Aangezien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Criteo en wij zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Artikel 26 AVG. Tussen Criteo en ons is een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking gesloten, waarvan Criteo de wezenlijke inhoud beschrijft onder de volgende link:
https://www.criteo.com/privacy/how-we-use-your-data/

Facebook-pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de Verenigde Staten en andere derde landen.

Zo kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met het gegevensgebruikbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook aanbieden. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie.
Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en
https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de privacy verklaringen van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in het gedeelte Instellingen voor Advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen moet u ingelogd zijn bij Facebook.

Adform

Deze website gebruikt de online marketingtool Adform van Adform A/S Denemarken. Adform gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgen. Adform gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan Adform cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieaanvragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een* gebruiker een Adform-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar een aankoop doet. De cookies van Adform bevatten geen persoonlijke informatie zoals e-mailadressen, namen of adressen.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Adform. Door de integratie van de Adform-cookie ontvangt Adform de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt.

Daarnaast stellen de gebruikte Adform-cookies ons in staat om te begrijpen of u bepaalde acties op onze website uitvoert nadat u een van onze display/video-advertenties op een ander platform via Adform hebt opgeroepen of erop hebt geklikt (conversietracking). Adform gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u op onze websites hebt geïnterageerd om u later gerichte reclame te kunnen sturen.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming op grond van artikel 6 (1) a) AVG. Deze kan te allen tijde worden ingetrokken.

Adition

Wij gebruiken technologieën van ADITION technologies AG (Duitsland) om op onze website op interesses gebaseerde reclame weer te geven. Er worden cookies opgeslagen in de browser van de gebruiker, waardoor wij voor de gebruiker relevante advertenties kunnen plaatsen op andere websites in het reclamenetwerk van de aanbieder (retargeting). Cookie-ID's worden gebruikt om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven. Op deze manier kan meerdere vertoningen van dezelfde campagne worden voorkomen. Daarnaast kunnen cookie-ID's worden gebruikt om zogenaamde conversies te registreren, d.w.z. of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder oproept en daar interactie heeft. De verzamelde gegevens worden statistisch geanalyseerd om de prestaties van de mediacampagnes te kunnen optimaliseren. Alle verzamelde gebruiksgegevens worden onder een pseudoniem opgeslagen. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Meer informatie over gegevensbescherming bij ADITION vindt u in de informatie over gegevensbescherming van ADITION op https://www.adition.com/en/privacy-platform/ Meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten, de gebruikte technologieën, de opgeslagen gegevens en de opslagperiode vindt u in de cookie-instellingen.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

AppNexus

Op sommige delen van onze website maken wij gebruik van AppNexus, een dienst voor het afspelen van op gebruik gebaseerde reclame van het bedrijf AppNexus Inc, 28 W. 23rd Street New York, New York, 10010, Verenigde Staten. AppNexus maakt onder meer gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en zo gerichte, op interesses gebaseerde reclame weer te geven. In de loop van het gebruik kunnen uw gegevens, zoals met name het IP-adres en de gebruikersactiviteiten, naar een server van AppNexus worden verzonden en daar worden opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier in het privacybeleid van AppNexus op https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy

Targeting360

Wij gebruiken de dienst Trageting360 van targeting360 GmbH, Gredinger Str. 24a, 90453 Neurenberg, Duitsland op delen van onze website.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de advertentieserver van targeting360 een cookie op uw computer geplaatst met een verwijzing naar uw surfgedrag. De via deze cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om de gebruiker individueel en gepersonaliseerd aan te spreken via de website of via reclameplaatsingen op websites van derden die met targeting360 verbonden zijn. U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en u aldus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat targeting360 een cookie op uw informatietechnologiesysteem plaatst. Bovendien kunnen reeds door targeting360 geplaatste cookies te allen tijde via uw internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van targeting360 vindt u op https://targeting360.de/datenschutz/

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Yieldlab

Op onze website maken wij gebruik van een webtrackingdienst van het bedrijf Yieldlab AG, Colonnaden 41 , 20354 Hamburg, Duitsland (hierna: Yieldlab). In het kader van webtracking gebruikt Yieldlab cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zogenaamde tracking). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst van Yieldlab om onze website voortdurend te optimaliseren en toegankelijker te maken. Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens zoals uw IP-adres en met name uw gebruikersactiviteiten doorgegeven aan servers van het bedrijf Yieldlab en binnen de Europese Unie verwerkt en opgeslagen. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van het verzamelen ervan is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Yieldlab: http://www.yieldlab.de/meta-navigation/datenschutz/.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Adcanced winkel

Voor de geoptimaliseerde weergave van relevant reclamemateriaal maken wij gebruik van verschillende technologieën van advanced store GmbH, Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlijn, Duitsland.

Door middel van deze technologieën worden op deze site technische informatie en gegevens over het surfgedrag van bezoekers verzameld. Dit gebeurt via cookies (kleine tekstbestanden) of zogenaamde LocalStorage (browser-gebaseerde opslagmethode), die op uw computer worden opgeslagen.

Met behulp van een analyse van het surfgedrag op basis van een speciaal algoritme kan advanced store door middel van reclamebanners relevante producten en aanbiedingen op deze en andere websites aanbevelen. Het gebruik van de gebruikte technologieën is uitsluitend bedoeld om de aanbevolen reclame-inhoud te optimaliseren; de gebruiker van de website wordt niet persoonlijk geïdentificeerd.

advanced store heeft zich verbonden tot de Europese industrienorm voor online behavioural advertising van de EDAA - meer informatie hierover en een voorkeursbeheer vindt u hier: https://www.youronlinechoices.com/nl/

Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van cookies of LocalStorage en de bijbehorende analyse van uw surfgedrag, kunt u dat hier doen. Het privacyreglement van de provider vindt u hier: https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming conform artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

OpenX

Onze website bevat trackingtechnologie van OpenX Technologies Inc ("OpenX", adres voor vragen over gegevensbescherming: OpenX Technologies, Inc, Attention: Legal Department, 888 East Walnut Street, 2nd Fl, 91101 Pasadena/CA, Verenigde Staten). Dit kan cookies omvatten. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

Wanneer u de website opnieuw bezoekt, geeft de cookie aan dat het om een herhaald bezoek gaat. De cookie bevat alleen een unieke, automatisch gegenereerde reeks letters/cijfers. De cookie bevat geen persoonlijke informatie. Cookies van een specifieke website/domein kunnen in principe alleen worden gelezen door pagina's van dezelfde website/domein. Een cookie is daarom niet geschikt om u te identificeren op websites van derden. OpenX verzamelt en bewaart gebruiksgegevens in pseudonieme profielen ten behoeve van webanalyse of om op interesses gerichte reclame mogelijk te maken.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Rubicon Project

Wij maken gebruik van de dienst Rubicon Project, van Rubicon Project Ltd, Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St, London, W1B 3HR Engeland ("Rubicon"). Rubicon maakt gebruik van cookies. Hierbij worden geanonimiseerde gegevens over het IP-adres, de locatie en aangeklikte advertenties verwerkt om de advertenties op websites die deelnemen aan het advertentienetwerk te optimaliseren.

De rechtsgrondslag voor de verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

AWIN

Wij gebruiken onderdelen van het bedrijf AWIN op onze website. De werkmaatschappij van AWIN is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.
AWIN is een Duits affiliate netwerk en dient als interface tussen merchants en affiliates.

Affiliate marketing is een door internet ondersteunde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites, zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt om advertenties, die gewoonlijk via klik- of verkoopcommissies worden vergoed, op internetsites van derden, d.w.z. bij distributiepartners, die ook affiliates of uitgevers worden genoemd, weer te geven. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt geïntegreerd of via andere kanalen, zoals keyword advertising of e-mailmarketing, wordt geadverteerd.
AWIN plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. De tracking cookie van AWIN slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. dat van de partner die de potentiële klant verwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. AWIN.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van AWIN zijn te vinden op https://www.awin.com/nl/privacy
De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

BidSwitch

Onze website maakt gebruik van de technologie van de aanbieder BidSwitch GmbH (Bahnhofstrasse 28, Postfach 7563, 6302, Zug, Zwitserland, "BidSwitch").

Het gebruik van de technologie van BidSwitch maakt het mogelijk inhoud aan te bevelen die aansluit bij uw persoonlijke interesses en zo ons aanbod individueel voor u vorm te geven. BidSwitch gebruikt cookies om te bepalen welke websites u vaak bezoekt en hoe u zich op onze website beweegt. Voor dit doel worden apparaatgerelateerde gegevens en loggegevens verzameld en worden gebruiksprofielen gegenereerd met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem en laten geen conclusies toe over uw persoonlijke gegevens. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld in afgekorte vorm aan BidSwitch doorgegeven. Meer informatie over BidSwitch vindt u op www.bidswitch.com/privacy-policy/

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Casale Media

Een webdienst van het bedrijf Casale Media Inc, 74 Wingold Avenue, M6B1P5 Toronto, Canada (hierna: Casale Media) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar Casale Media sturen.

De gegevens worden gewist zodra het doel van het verzamelen ervan is bereikt. Voor meer informatie over de behandeling van de verzonden gegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van Casale Media: http://casalemedia.com/

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Adobe Marketing Cloud

Wij gebruiken de Adobe Marketing Cloud ("Omniture"). De exploitant van deze dienst is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland.

Adobe Marketing Cloud biedt analyses van het websiteverkeer. De analyses maken een onmiddellijke analyse van de bezoekersstromen mogelijk. Het gebruikersgedrag wordt zodanig gepresenteerd dat Aon een overzicht krijgt van de online activiteiten van de gebruikers van de websites van Aon. Hiertoe worden de gegevens weergegeven in interactieve dashboards en omgezet in rapporten. Dit stelt ons in staat om in real time informatie te verkrijgen en opkomende problemen sneller te identificeren. Tegelijkertijd staat conformiteit met de gegevensbescherming altijd op de voorgrond. De gegevens worden niet op gepersonaliseerde wijze verzameld en worden alleen gebruikt om geanonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen om onze websites te optimaliseren en te verbeteren.

De functionaliteit van de Adobe Marketing Cloud vereist het gebruik van cookies. Alle informatie over het gebruik van cookies vindt u hierboven in deze gegevensbeschermingsverklaring. Aon heeft er via serverinstellingen voor gezorgd dat de informatie die aan Adobe wordt doorgegeven, vóór de geolocatie wordt geanonimiseerd. De anonimisering wordt uitgevoerd door het laatste deel van het IP-adres te vervangen. Daarnaast heeft Aon instellingen gemaakt om de IP-adressen van gebruikers onafhankelijk te anonimiseren voordat ze worden verwerkt voor geolocatie en bereikmeting.

Adobe zal de doorgegeven informatie gebruiken om het gebruikersgedrag van de geanonimiseerde gebruikers te evalueren. Adobe zal de geanonimiseerde gegevens ook gebruiken om voor ons rapporten over het gebruikersgedrag te genereren.

Voor meer informatie over Adobe en de gegevens die met de Adobe Marketing Cloud worden verzameld en verwerkt, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Adobe: www.adobe.com/nl/privacy.html

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 (1) a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

PubMatic

Op sommige delen van onze websites maken wij gebruik van PubMatic, een dienst voor het weergeven van op gebruik gebaseerde reclame. De aanbieder is PubMatic Inc, 305 Main Street, First Floor, Redwood City, CA 9406, Verenigde Staten. PubMatic gebruikt technologie om voor u relevante advertenties weer te geven.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier in het privacybeleid van PubMatic op https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Smart-advertentiedienst

Wij maken gebruik van Smart, een dienst van Smart AdServer GmbH, Mehringdamm 33, 10961 Berlijn, Duitsland. Smart dient ons als advertentieserver en geïntegreerde SSP om op interesse of locatie gebaseerde advertenties af te spelen en om samengestelde statistieken samen te stellen (bijv. om inzicht te krijgen in de effectiviteit van een online reclamecampagne).

Verwerkt zijn IP-adres, cookie-informatie (bijv. browser-ID), technische informatie over het apparaat (bijv. browser en besturingssysteem), informatie over de geografische locatie van het apparaat, pseudonieme ID van de doelgroepsegmentatie, informatie over andere identifiers die aan het apparaat zijn toegewezen (IDFA, AAID), informatie over de activiteit van de gebruiker op het apparaat, waaronder bezochte of gebruikte websites en mobiele apps.

Ga voor meer informatie naar: https://smartadserver.com/end-user-privacy-policy/

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 (1) a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

MediaMath

Wij gebruiken MediaMath Analytics & Insights, een webanalysedienst van MediaMath, Inc ("MediaMath"). MediaMath gebruikt cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierin opgeslagen gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit browsertype, besturingssysteem, browsertaal, IP-adres en internetprovider.
MediaMath verwerkt de aan uw eindapparaat gekoppelde gegevens tot een pseudoniem, een zogenaamde "MediaMath ID". Deze unieke MediaMath-ID kan vervolgens worden opgeslagen in een cookie op uw eindapparaat en helpt om u relevantere advertenties aan te bieden. De MediaMath ID en andere via het Platform verzamelde informatie kan ons ook helpen uw activiteit op onze website te meten om de effectiviteit van de via het Platform geserveerde advertenties te bepalen. Hierdoor kunnen wij beter aan uw behoeften voldoen. Het stelt ons ook in staat u advertenties te tonen voor het soort producten waarin u geïnteresseerd bent.

MediaMath kan deze informatie overdragen aan derden wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer deze derden de informatie namens MediaMath verwerken. Voor meer informatie over hoe MediaMath uw gegevens gebruikt en een manier om het gebruik van cookies door MediaMath te voorkomen, raadpleegt u het privacybeleid van MediaMath op: http://www.mediamath.com/de/datenschutzrichtlinien/

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Teads

Deze website maakt gebruik van de Teads retargeting pixel van Teads SA ("TEADS", 5, rue de la Boucherie, L-1247 Luxemburg). Deze technologie maakt het mogelijk om de internetgebruikers op de websites van onze partners die geïnteresseerd zijn in onze inhoud te targeten via de advertentieruimtes van TEADS. Daartoe registreert de pixel welke unieke gebruikers-ID (UUID) interactie heeft gehad (geconverteerd) op de pagina's waarop de pixel is geïnstalleerd. Als er geen UUID wordt geregistreerd, wordt er geen informatie verzameld en worden er geen advertenties weergegeven.

Bij diensten van TEADS kan de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten niet worden uitgesloten. Meer informatie over gegevensbescherming bij TEADS vindt u op https://www.teads.com/privacy-policy/ . Met TEADS zijn zogenaamde standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten als passende garanties. Verdere informatie vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_nl

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Admixer

Wij maken gebruik van de dienst Admixer van het bedrijf Admixer Limited, Suite 319-3, 32 Threadneedle Street, EC2R 8AY Londen, Engeland, website: https://admixer.net/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land buiten de EU. Dit derde land valt onder een adequaatheidsbesluit van de Commissie. Op de website van de EU-Commissie (link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl) vindt u een actuele lijst van alle adequaatheidsbesluiten.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

RhythmOne

Wij maken op onze site gebruik van de dienst RhythmOne van het bedrijf RhythmOne, 20 Garrick Street, WC2E 9BT Londen, Engeland. De verwerking vindt ook plaats in een derde land buiten de EU. Voor dit derde land bestaat een adequaatheidsbesluit van de Commissie.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming op grond van artikel 6 lid 1 a) AVG of artikel 9 lid 2 a) AVG, die u op onze website hebt gegeven.

De dienst is een plugin die wij nodig hebben om u alle inhoud van onze website te kunnen tonen. De dienst kan ook worden gebruikt voor tracking en/of reclame-integratie.

Verdere informatie over de behandeling van de doorgegeven gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider op https://www.rhythmone.com/privacy-policy

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Unruly

De aanbieder van Unruly is Unruly Media GmbH Großer Burstah 36-38 D-20457 Hamburg, Duitsland ("Unruly") is een orderverwerker en koopt display-advertentieruimte in. De levering vindt plaats via een eigen AdServer. Informatie over gegevensbescherming vindt u hier https://unruly.co/privacy/. Als u niet wilt dat Unruly doorgaat met het verzamelen en verwerken van gegevens, klik dan op de volgende link https://video.unrulymedia.com/rtbprivacypolicy/index.html

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

AdYouLike

De aanbieder van AdYouLike is AdYouLike, S. A, 38 Rue Boissiere, 75116 Parijs, Frankrijk. AdYouLike gebruikt technologieën om de weergave van video-advertenties voor de gebruiker te controleren en te optimaliseren. Link privacybeleid: https://www.adyoulike.com/privacy_policy.php

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Twiago

Twiago wordt gebruikt door de digitale reclamemarketeer Business Advertising GmbH. De provider van Twiago is twiago GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Keulen, Duitsland. Twiago gebruikt technologieën om de weergave van advertenties voor de gebruiker te controleren en te optimaliseren. Link informatie over gegevensbescherming: https://www.twiago.com/datenschutz/

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming is uitgevoerd tot het moment van intrekking.

KUPONA

Door het gebruik van KUPONA kunnen wij de bezoekers van onze website herkennen en op hun interesses afgestemd reclamemateriaal presenteren. Het reclamemateriaal kan ook betrekking hebben op producten en diensten die gebruikers al op onze website hebben bekeken. Daartoe analyseren wij interacties van gebruikers op een van onze websites, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen gebruikers geïnteresseerd zijn, om gebruikers op andere websites gerichte reclame te kunnen tonen, ook nadat zij onze website hebben bezocht. Hiervoor gebruikt KUPONA trackingtechnologieën zoals cookies en zogenaamde trackingpixels om de door het eindapparaat van de gebruiker gegenereerde informatie over interacties met onze website en ons reclamemateriaal (bijvoorbeeld het oproepen van een bepaalde website of het klikken op een reclamemateriaal) te verzamelen, evenals toegangsgegevens, met name IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek met het oog op apparaatoverschrijdende analyse van het gebruikersgedrag, het afspelen en meten van geïndividualiseerd reclamemateriaal om onze gebruikers opnieuw aan te spreken. Voor deze doeleinden kan ook worden vastgesteld of verschillende eindapparaten tot u of uw huishouden behoren. Wij gebruiken deze gegevens bij het afspelen van geïndividualiseerd reclamemateriaal om onze gebruikers opnieuw aan te spreken. Hiervoor worden uw gegevens doorgegeven aan de advertentieserver van NEORY (NEORY GmbH, Brandschatstraße 2, 44149 Dortmund, Duitsland). Tijdens het laden van een website waarop geïndividualiseerde reclame moet worden getoond, stuurt uw browser een verzoek naar de advertentieserver van NEORY via welke de geïndividualiseerde reclame in real time wordt geplaatst. De advertentieserver wordt gebruikt ten behoeve van de centrale planning en controle van de reclame-inhoud, gerichte levering van advertenties en optimalisatie van de advertentieruimte, alsmede rapportage over het succes van de levering van het reclamemateriaal.

De rechtsgrondslag voor de verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

GPOne

Via onze marketingdienstverlener tectumedia GmbH (Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn, Duitsland) gebruiken wij een pixel van GP-One. GPOne gebruikt zijn eigen ad serving systeem om campagne aantallen te meten en te optimaliseren. Om de campagnes te controleren en te optimaliseren, stelt GPOne pixels ter beschikking om de verandering van een websitebezoeker naar een klant (de conversies) op de GALERIA-website te meten. De cookies worden gebruikt via een door Tectumedia geïmplementeerde container. De volgende gegevens worden opgeslagen: geografische informatie, apparaatgerelateerde informatie, loggegevens zoals IP-adressen (onleesbaar, niet gepersonaliseerd) en unieke gebruikerstracking. GP-One wordt geleverd door GP One GmbH, Zur Linspher 3, 35108 Allendorf (Eder), Duitsland. De dienstverlener tectumedia en wij ontvangen alleen geaggregeerde gegevens.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Mediavine

De Website werkt samen met Mediavine voor het beheer van op interesses gebaseerde advertenties van derden die op de Website verschijnen. Mediavine levert inhoud en advertenties wanneer u de Website bezoekt, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies van eerste en derde partijen. U kunt hierboven meer lezen over cookies.

Mediavine-partners gebruiken deze gegevens ook om te koppelen aan andere eindgebruikersinformatie die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte reclame te leveren. Mediavine Partners kunnen ook afzonderlijk gegevens over eindgebruikers uit andere bronnen verzamelen, zoals advertentie-ID's of pixels, en deze gegevens koppelen aan gegevens die door Mediavine Publishers zijn verzameld om op interesses gebaseerde advertenties te leveren in uw online ervaring, met inbegrip van apparaten, browsers en apps. Deze gegevens omvatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaatinformatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine-partners kunnen ook unieke ID's aanmaken om doelgroepsegmenten te creëren die worden gebruikt om gerichte reclame te leveren.

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 (1) a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Outbrain

Wij hebben Outbrain op deze website geïntegreerd. De provider is Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, Verenigde Staten (hierna "Outbrain").

Als u een website oproept waarop Outbrain is geïntegreerd, creëert Outbrain een pseudoniem gebruikersprofiel (user ID) waarin wordt opgeslagen welke inhoud u hebt bekeken of gelezen. Vervolgens kan u op onze website of op andere websites waarop Outbrain is geïntegreerd, verdere op interesses gebaseerde inhoud of advertenties worden aanbevolen. Voor dit doel worden onder andere uw apparaattype, IP-adres, browsertype, bezochte webpagina's en gelezen artikelen, tijdstip van toegang en apparaat-ID opgeslagen en samengevat in uw gebruikers-ID.

Verder maken wij gebruik van de Outbrain Pixel. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij deze pixel gebruiken om te bepalen of u al een Outbrain User ID heeft. Hierdoor kunnen adverteerders in het Outbrain reclamenetwerk de effectiviteit van hun campagnes meten.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Outbrain op:
https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Bovendien kunt u een lijst krijgen van alle cookies die Outbrain gebruikt op de volgende link:
https://www.outbrain.com/privacy/cookies/

Als u uw interesseprofiel bij Outbrain wilt bekijken of aanpassen, klik dan op de volgende link:
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home

De wettelijke basis voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Adscale

Op onze website maken wij gebruik van een webtrackingdienst van het bedrijf Ströer SSP GmbH, St.-Martin-Straße 106, 81669 München, Duitsland (hierna: Adscale). In het kader van webtracking gebruikt Adscale cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zogenaamde tracking). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst van Adscale om onze website voortdurend te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten doorgegeven aan servers van het bedrijf Adscale en binnen de Europese Unie verwerkt en opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 a) AVG. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de doorgegeven gegevens vindt u in het privacybeleid van Adscale: https://www.stroeer.de/service/datenschutz.html

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Trade Desk

Deze website maakt gebruik van The Trade Desk, een zogenaamde gerichte reclamedienst van onze partner the Trade Desk, Inc, 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001, Verenigde Staten ("Trade Desk").

Wij gebruiken Trade Desk om reclame beter af te stemmen op u en uw interesses. Hiervoor gebruiken wij behavioural advertising. De privacyverklaring van Trade Desk vindt u hier: https://www.thetradedesk.com/us/privacy

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

De Reach Groep

Op onze website worden cookies gebruikt om de plaatsing van retargeting-campagnes door The Reach Group GmbH (Am Karlsbad 16, 10785 Berlijn, Duitsland) mogelijk te maken. De in de cookie opgeslagen gegevens zijn slechts een gecodeerde, gepseudonimiseerde gebruikers-ID. De gebruikte adserving-technologie gebruikt een verkort en gehasht IP-adres om de geografische regio, de toegangssnelheid en de internetprovider te evalueren. Bovendien worden het tijdstip van het bezoek, de ID's van de bekeken, gezochte of gekochte producten, de URL's van de bekeken pagina's, eventuele zoektermen en/of de ID's van de opgeroepen categorieën opgeslagen om relevantere reclame-inhoud te kunnen leveren. IP- of browsergegevens worden uitsluitend opgeslagen in Duitsland en voor de geanonimiseerde samenstelling van bezoekersstatistieken en de toewijzing van transacties. Het is niet mogelijk om op enig moment conclusies te trekken over specifieke personen, het exacte adres, de locatie of verdere persoonlijke gegevens. IP-gegevens worden niet expliciet aan derden doorgegeven. Alle informatie heeft ook een maximale vervaldatum van 90 dagen, waarna uw browser de opgeslagen gegevens automatisch verwijdert.
Meer informatie over de gegevensbescherming van The Reach Group GmbH vindt u op https://trg.de/en/data-privacy/
De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Cross Engage

Wij willen u geïndividualiseerde inhoud tonen op basis van vorig en huidig gebruik van deze website om ons aanbod interessanter te maken voor u als gebruiker, daarom maken wij gebruik van CrossEngage, een dienst van CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Str.5, 10557 Berlijn, Duitsland. Door het gebruik van CrossEngage kunnen wij u bijvoorbeeld geïndividualiseerde inhoud en aanbiedingen tonen. CrossEngage is een cross-channel marketingplatform met als doel in real time gepersonaliseerde klantgerichtheid via alle kanalen mogelijk te maken.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van CrossEngage, worden gebruikersgegevens uit alle relevante gegevensbronnen geconsolideerd en beschikbaar gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van effectieve campagnes. Uw e-mailadres wordt onder andere gedeeld met CrossEngage om u onder andere op basis van gedrag e-mails te sturen. Om deze inhoud te kunnen ontwerpen en afspelen, worden bij het gebruik van deze website verschillende cookies geplaatst, waarvan sommige een onbeperkte duur hebben en andere na 12 maanden worden verwijderd. Wij geven de via de cookies verzamelde gegevens in gepseudonimiseerde vorm door aan CrossEngage voor evaluatie.
Meer informatie vindt u op https://www.crossengage.io/privacy-policy/

De rechtsgrondslag voor verdere gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

5 Klantaccount

Contractuele partners kunnen binnen ons online-aanbod een account aanmaken (bijv. klanten- of gebruikersaccount, kortweg "klantenaccount"). Indien de registratie van een klantenaccount vereist is, worden de contractuele partners hierover en over de voor de registratie vereiste gegevens geïnformeerd. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. In het kader van de registratie en de daaropvolgende aanmeldingen en het gebruik van het klantenaccount slaan wij de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van het klantenaccount te voorkomen. Als klanten hun klantenaccount hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot het klantenaccount verwijderd, tenzij het bewaren ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om hun gegevens te bewaren wanneer het klantenaccount wordt beëindigd. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is daarom artikel 6 lid 1 b) AVG.

5.1 Webshop en e-commerce

Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, evenals de betaling ervan en de levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling maken wij gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het bestel- of vergelijkbare aankoopproces en omvat de informatie die nodig is voor de levering of verstrekking en facturering, alsmede contactgegevens om zo nodig met u te kunnen overleggen.

- Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaat informatie, IP-adressen).

- Betrokkenen: Belanghebbenden, zakelijke en contractuele partners, klanten.

- Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice, contactverzoeken en communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, administratie en beantwoording van verzoeken, veiligheidsmaatregelen, conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen), op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).

- Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (artikel 6 lid 1 p. 1 b) AVG), Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 p. 1 c) AVG), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 p. 1 f). AVG).

5.2 Economische analyses en marktonderzoek

Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de ons ter beschikking staande gegevens over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. waarbij de betrokken groep personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten. De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantgroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Daarbij kunnen wij, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers en hun gegevens, bijvoorbeeld over de gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend voor ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Bovendien houden wij rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor de analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en indien mogelijk anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

5.3 Analytics Union voor klanten

"Als deelnemer aan de analytics union, een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven voor verkoop op afstand, verwerken wij uw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6 lid 1 f). AVG voor onze eigen en ook marketingactiviteiten van derden. In dit verband worden uw gegevens eerst door geselecteerde en betrouwbare dienstverleners op gepseudonimiseerde basis samen met gegevens van andere deelnemende bedrijven geanalyseerd om voor u relevante marketingactiviteiten te identificeren en eventueel geïnteresseerde nieuwe klanten te kunnen genereren. Ga voor meer informatie naar info.analyticsunion.de of neem contact op met CUSTOMY GmbH & Co. KG, Klarissengasse 4, 48143 Münster, Duitsland. De betrokkenheid van de vertrouwde dienstverleners en het gebruik van speciale coderingsprocedures alsmede het afsluiten van een verwerking tussen gezamenlijke verantwoordelijken (artikel 26 AVG) zorgen ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvereisten van de AVG wordt voldaan.

U kunt tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden rechtstreeks bij ons of eenvoudiger op de volgende website info.analyticsunion.de bezwaar maken overeenkomstig artikel 21 AVG. In geval van bezwaar blijven uw naam en adres in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen bij de geselecteerde dienstverleners om uw rechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen ongevraagde reclame ontvangt of dat uw gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt. Indien u naast uw bezwaar ook uitdrukkelijk verzoekt om de volledige verwijdering van deze gepseudonimiseerde gegevens, kan niet langer worden gegarandeerd dat u in de toekomst wordt uitgesloten van marketingactiviteiten, aangezien er dan geen overeenkomstige beschermende vergelijking kan worden gemaakt met uw voor dit doel gecreëerde gepseudonimiseerde gegevensrecord. U kunt alle andere uit de GDPR voortvloeiende rechten van betrokkenen, met name uw recht op informatie, correctie, verwijdering en overdracht, rechtstreeks bij ons doen gelden. Wij zullen uw verzoeken dan behandelen met behulp van onze samenwerkingspartners.

In overeenstemming met artikel 11 (1) AVG wordt de mogelijkheid van uw identificatie op basis van de u betreffende gegevens slechts gehandhaafd zolang dit noodzakelijk is voor het doel van de betreffende gegevensverwerking. Door de complexe coderingsprocedures is het dus mogelijk dat uw gegevens achteraf niet meer aan uw identiteit kunnen worden gekoppeld. In dit geval kunnen de rechten van de betrokkene van artikel 15-20 AVG alleen worden uitgeoefend als u aanvullende informatie verstrekt waarmee wij of onze samenwerkingspartners u duidelijk kunnen identificeren."

5.4 Betalingsdienstaanbieders

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, vanwege wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze gerechtvaardigde belangen, bieden wij betrokkenen efficiënte en veilige betalingsmogelijkheden en gebruiken hiervoor naast banken en kredietinstellingen ook andere betalingsdienstaanbieders (gezamenlijk "betalingsdienstaanbieders").

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, alsmede contract-, totaal- en ontvanger gegevens. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. Dat wil zeggen dat wij geen rekening- of creditcard gerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid. Raadpleeg de voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van betalingsdiensten.
De voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en zijn toegankelijk via de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen daar ook naar voor nadere informatie en de uitoefening van rechten inzake herroeping, informatie en andere rechten van betrokkenen.

5.5 Transportdienstverleners

Voor de levering van bestelde goederen werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of scheepvaartpartners aan wie de volgende gegevens worden doorgegeven voor de levering van de bestelde goederen of voor de melding van de verzending: Voornaam, achternaam, postadres en, indien van toepassing, het e-mailadres en telefoonnummer. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

5.6 Reclame en lettershop

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, hetzij in zijn geheel, hetzij voor afzonderlijke maatregelen, zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de verzendingskosten volgens de basistarieven.

Wilt u op enig moment geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen, dan kunt u te allen tijde en zonder kosten uw toestemming voor de verdere toekomst herroepen, zonder dat dit andere kosten dan de basistarieven voor het doorgeven van uw herroeping met zich meebrengt. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar service.nl@madeleine.com zonder dat dit naast de basistarieven andere kosten met zich meebrengt.

Rechtsgrondslag van de bovengenoemde gegevensverwerking is uw toestemming conform artikel 6, lid 1 a) AVG.

In het kader van de promotionele verwerking van gegevens voor brieven aan klanten per post verhuren wij ook adressen aan derden. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid f) AVG in combinatie met artikel 47 AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen toekomstige verwerking.

Een lettershop-procedure wordt gebruikt voor adresverhuur en mailings. Adresverhuur in een lettershop-procedure betekent dat wij persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven die goederen of diensten aanbieden die interessant kunnen zijn voor de klant. Bij de lettershop-procedure worden de voor de betreffende reclame geselecteerde adresgegevens niet doorgegeven aan het bedrijf dat reclame wenst te maken, maar aan een lettershop, die de adresgegevens combineert met het door het bedrijf gewenste reclamemateriaal. Na verzending verwijdert de lettershop de adresgegevens. Uw gegevens worden door het bedrijf dat reclame maakt alleen verwerkt wanneer u op de reclame reageert, bijvoorbeeld door te reageren op aanbiedingen en te bestellen bij het bedrijf dat reclame maakt.

5.7 Sovendus

Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH: Om een voor u interessante voucheraanbieding te selecteren, geven wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres in gepseudonimiseerde en gecodeerde vorm door aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) (artikel 6 lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt door Sovendus gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen reclame (artikel 21 lid 3, artikel 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt gewoonlijk na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6 lid 1 f AVG). Bovendien geven wij het bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm door aan Sovendus voor factureringsdoeleinden (artikel 6 lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus, als er geen reclamebezwaar is tegen uw e-mailadres en als u alleen in dit geval op de weergegeven voucherbanner klikt, geven wij uw titel, naam, postcode, land en uw e-mailadres in gecodeerde vorm door aan Sovendus voor het opmaken van de voucher (artikel 6 lid 1 b, f AVG).
Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op https://online.sovendus.com/nl/online-privacyverklaring/

5.8 Acquisitie van nieuwe en bestaande klanten

Wij verrijken onze klantgegevens met informatie die wij ontvangen van geselecteerde bedrijven voor de acquisitie van nieuwe klanten en de marketing van bestaande klanten. De informatie die wij ontvangen bestaat bijvoorbeeld uit kenmerken over consumentengedrag, postorderinformatie, informatie over de respectieve woonsituatie en micro geografische gegevens. Zij is bijvoorbeeld afkomstig van enquêtes onder huishoudens over consumptie- en levensstijlonderwerpen en van woningtaxaties. Deze informatie helpt ons om onderscheid te maken tussen actieve en inactieve klanten, om slapende klanten te activeren, om na te gaan hoe groot de kans is dat bestaande klanten geïnteresseerd zijn in bepaalde producten en om klantenrelaties te versterken.
In sommige gevallen ontvangen wij ook adressen van deze bedrijven, zodat wij nieuwe klanten kunnen benaderen die aan ons klantenprofiel voldoen.

In dit geval vindt u de specifieke bron op het advertentiemedium. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 (1) f) AVG om uw klantenprofiel uit te breiden en u meer gerichte reclame te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.
Wij wijzen erop dat in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar nog reclamemateriaal kan worden verzonden. Dit heeft te maken met technische redenen en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen uitvoeren.

6. Online aanwezigheid op sociale media

Voor zover u overeenkomstig artikel 6 lid 1 p. 1 a) AVG uw toestemming hebt gegeven aan de desbetreffende exploitant van sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op onze sociale mediakanalen bezoekt, waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de respectieve exploitant van sociale media, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar de respectieve gelinkte mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders op hun websites. Mocht u in dit verband nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Plugins van Instagram, Facebook en LinkedIn

Op onze website worden social buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website nog geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, opent de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen klikken.

7. Beveiliging

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze werknemers en dienstverleners die voor ons werken zijn gebonden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden doorgegeven. Dit betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en onze verklaringen inzake gegevensbescherming worden voortdurend herzien. Zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

U hebt te allen tijde recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een recht op bezwaar tegen de verwerking, evenals een recht op gegevensoverdraagbaarheid en het indienen van een klacht overeenkomstig de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op informatie:
U kunt bij ons informatie opvragen of en in hoeverre wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie:
Als wij uw gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons te allen tijde verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

Recht op verwijderen:
U kunt verzoeken dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze onrechtmatig verwerken of als de verwerking onevenredig ingrijpt in uw legitieme beschermingsbelangen. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die onmiddellijke verwijdering verhinderen, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.
Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, voor zover er geen wettelijke of statutaire verplichting bestaat om gegevens in dit verband te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken indien
- u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
- de verwerking van de gegevens onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de gegevens,
- wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog wel nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden of te verdedigen, of
- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensportabiliteit:

U kunt verzoeken dat wij u de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen en dat u deze gegevens zonder belemmering van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen, op voorwaarde dat
- wij deze gegevens verwerken op basis van een herroepbare toestemming van u of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, en
- deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Indien dit technisch mogelijk is, kunt u ons verzoeken uw gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht op bezwaar:

Als wij uw gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit zou ook gelden voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

Recht van bezwaar:

Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens de of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, neem dan contact met ons op zodat wij eventuele vragen kunnen ophelderen. Natuurlijk heeft u ook het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u een van de bovengenoemde rechten tegenover ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, moeten wij meestal weigeren de overeenkomst te sluiten of kunnen wij een bestaande overeenkomst niet meer uitvoeren en moeten wij deze bijgevolg beëindigen. U bent echter niet verplicht toestemming te geven voor gegevensverwerking met betrekking tot gegevens die niet relevant zijn voor de uitvoering van het contract of die niet wettelijk verplicht zijn.

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen indien dit noodzakelijk is als gevolg van nieuwe technologieën. Zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt. Als er fundamentele wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid, zullen wij deze aankondigen op onze website.