ALGEMENE VOORWAARDEN (AV) EN KLANTENINFORMATIE

 

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied

 2. Levering/Prijzen/Verzendkosten

 3. Totstandkoming van de overeenkomst/Taal van de overeenkomst/Correctie van invoerfouten

 4. Betalingsvoorwaarden

 5. Eigendomsvoorbehoud

 6. Annuleringsvoorwaarden

 7. Model voor herroeping

 8. Informatie over aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

 9. Opslag van de contracttekst

 10. Klachtenprocedure/Geschillenbeslechting

 11. Toepasselijk recht

 

1.     TOEPASSINGSGEBIED / CONTRACTPARTNER

Deze Algemene Voorwaarden en Klanteninformatie zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u aangaat met Premio Fashion GmbH via deze online winkel.

Uw contractpartner is Premio Fashion GmbH, Heinrich-Wirth-Straße 8, 95213 Münchberg/Duitsland, Telefoon: +49 9251 46-800, E-Mail: service.be@madeleine.com

 

2.     LEVERING / PRIJZEN / VERZENDKOSTEN

Wij leveren alleen binnen België. De levering vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, tenzij in de artikelbeschrijving een andere levertijd is vermeld.

Alle prijzen zijn totaalprijzen in euro, inclusief alle prijscomponenten en de wettelijke omzetbelasting. Daarnaast berekenen wij per bestelling 4,95 EUR voor verpakking en verzending..

 

3.     TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST/TAAL VAN DE OVEREENKOMST/CORRECTIE VAN INVOERFOUTEN

De weergave van de artikelen in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging aan u om ons een bindend aanbod te doen. Dit aanbod kunt u doen door de gewenste artikelen in de virtuele winkelmandje te plaatsen (klik op de knop "In winkelmandje", "Winkelmandje" en "Naar de kassa") en de bestelling met de in de winkelmandje gelegde artikelen te verzenden (klik op de knop "Bestellen en betalen"). Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u automatisch een e-mail waarin uw gedaan aanbod (bestelling) wordt gedocumenteerd. Als u voor de betaalmethode Bancontact, PayPal of creditcard heeft gekozen, komt de overeenkomst tot stand bij het verzenden van de bestelling. Als u voor de betaalmethode factuur heeft gekozen, bevestigt de geautomatiseerde e-mail alleen dat de bestelling bij ons is ontvangen; een overeenkomst komt dan nog niet tot stand. Een effectieve overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij uw aanbod binnen vijf dagen per e-mail of telefonisch of door levering van de goederen accepteren.

De overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands gesloten.

Invoerfouten kunt u corrigeren voordat u uw bestelling verzendt met de technische middelen die in de online winkel beschikbaar worden gesteld, evenals met de gebruikelijke functies van uw toetsenbord/muis. U kunt het proces ook op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten. Door op de knop "Bestellen en betalen" te klikken, heeft u een bindende bestelling (aanbod) geplaatst; invoerfouten kunnen daarna niet meer worden gecorrigeerd.

 

4.     BETALINGSVOORWAARDEN

U heeft de keuze uit de volgende betalingsmethoden:

Factuur

U betaalt na ontvangst van de factuur per overschrijving binnen 14 dagen. Wij behouden ons het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen ter bescherming van het kredietrisico bij passende kredietwaardigheid.

Creditcard

Wij accepteren Visa en MasterCard. U heeft het creditcardnummer, de vervaldatum en de driecijferige beveiligingscode op de achterkant van de kaart nodig. Uw creditcard wordt belast bij het afronden van de bestelling.

PayPal

Om met PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn en uw creditcard of bankrekening hebben geregistreerd. U betaalt het factuurbedrag dan rechtstreeks via uw PayPal-account. Na het verzenden van uw bestelling wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de PayPal-website, logt u in en geeft u de betaling daar vrij. PayPal voert de betalingsafhandeling dan onmiddellijk daarna uit. Meer informatie vindt u tijdens het bestelproces.

Bancontact

 

5.     EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van Premio Fashion GmbH tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

6.     ANNULERINGSVOORWAARDEN

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Premio Fashion GmbH, Heinrich-Wirth-Straße 8, 95213 Münchberg/ Duitsland, Telefoon: +49 9251 46-800, E-Mail: service.be@madeleine.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van uw kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten van de retourzending van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een handeling met de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

 

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht bestaat volgens § 312g, lid 2, nr. 3 het Duitse ‎Bürgerliches Gesetzbuch niet voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggegeven als hun zegel na levering is verwijderd.

 

7.     MODEL HERROEPINGSFORMULIER

Klik hier voor het voorbeeld van een herroepingsformulier.

 

8.      INFORMATIE OVER AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)

De bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing. In geval van gebreken of vragen, neem contact op met onze klantenservice:

Premio Fashion GmbH
Heinrich-Wirth-Straße 8
95213 Münchberg

Telefoon: +49 9251 46-800

Fax: +49 9251 46 229

E-Mail: service.be@madeleine.com

 

9.     OPSLAG VAN DE CONTRACTTEKST

De tekst van de overeenkomst wordt bij ons opgeslagen en direct na het verzenden van uw bestelling samen met de herroepingsinstructies en de algemene voorwaarden per e-mail naar u verzonden. Als u zich in de online winkel heeft geregistreerd voor het voltooien van het winkelmandjeproces, kunt u de tekst van de overeenkomst ook via het klantaccount ophalen door uw toegangsgegevens in te voeren gedurende een periode van 6 maanden, zolang u uw klantaccount niet verwijdert of door ons laat verwijderen. U kunt de bestelgegevens ook direct na het verzenden afdrukken.

 

10.  KLACHTENPROCEDURE/GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. Consumenten hebben de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot hun online bestelling eerst buitengerechtelijk op te lossen zonder de tussenkomst van een rechter. Het platform voor geschillenbeslechting is bereikbaar via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Ons e-mailadres is: service.be@madeleine.com

Wij streven ernaar eventuele meningsverschillen met onze klanten in overeenstemming met onze overeenkomst op te lossen. Bovendien zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure en kunnen wij onze klanten helaas ook geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.

 

11.  TOEPASSELIJK RECHT

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het VN-kooprecht (CISG). Deze rechtskeuze geldt echter alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft.